Tips – Så målar du på fanér!

Att renovera sina gamla möbler är ett underbart sätt att förnya hemma med enkla medel, samtidigt som det är bra både för ekonomin och miljön i det långa loppet. Här hemma har både ett gammalt arkivskåp och ett sminkbord från Ikea fått sig några lager vit färg på sig.

Som alltid så är det viktigt att vara noggran med underarbetet. Använd målartvätt om det är en gammal möbel för att lösa upp all smuts som lagrats under åren, det går nämligen inte bort med en vanlig avtorkning. Läs vad som står på anvisningarna. Jag fick exempelvis blanda till lösningen, låta den verka några minuter och sedan torka av noggrant med vatten. Efter möbeln torkat så var det dags att sätta igång med slipningen.

Här måste du däremot vara försiktig. Ser det ut som fanéeren är skadad eller skör? Låt i sådanafall bli att slipa då det kan skada ytsiktet. Jag valde att slipa med ett finkorningt sandpapper med arkivskåpet och skippade helt med sminkbordet. Båda gångerna gick det bra.

Sådär nu är möbeln både rengjord och ev slipad. Då är det dags för grundfärgen! Använd en oljebaserad grundfärg så att den sitter bra och för att undvika att möbeln gulnar framöver (ifall man målar den med ljus färg). Jag använde en lackpensel och drog på färgen på ett lagomt stort område (exempelvis en gavel) och för att ytterligare undvika penseldrag så rullade jag sedan med en fin skumgummi-roller med färg. Ett bra tips är att först rulla på en kartong för att få en bra fördelning och rullade sedan på den nymålade ytan. Var noggran med grundmålningen så att det verkligen täcker innan du går vidare med färgen du vill ha.

Hur många varv man ska måla med grundfärgen beror helt och hållet på möbeln du ska måla. Grundregeln är helt enkelt att måla tills det täcker ordentligt. (Jag målade cirka 5-6 varv på mina möbler).

Nu återstår det roliga nämligen färgen du har valt att använda. Här kan du använda vattenbaserad färg ifall du vill, det var något jag själv valde dels för att undvika att det luktar så mycket och dels för att det är mer mijövänligt. Vill du däremot ha väldigt mycket glans i färgen så ska du välja oljebaserad då vattenbaserad färg har sina begränsningar.

Inspirera Meras guide till fanérmålning
1. Slipa eventuellt möbeln, men var försiktig!
2. Grundmåla med oljebaserad färg ifall du ska måla möbeln vit.
3. Använd en roller med skumgummi för att få bort penseldragen medan färgen fortfarande är våt.
4. Var noggran och måla flera varv med grundfärgen tills det täcker ordentligt.
5. Använd samma teknik då du målar på den slutgiltiga färgen (pensel först, sedan roller).

Tips!
Är du det minsta osäker så fråga i din färghandel, de kan sina saker och kan hjälpa dig både välja ut färg och lämpliga verktyg. Vet du inte om din möbel går att måla kan det vara ett bra tips att ta med en mindre del (exemplevis en låda) för att visa upp den för dem.


Tips – How to paint on veneer!
Renovation of old furniture is a wonderful way to renew the home with simple means, while it is good both for the economy and the environment in the long run. At home both an old file cabinet and a dressing table from Ikea has been renovated with white paint.

As always, it is important to be careful with the preparations. Use paint-wash if it is an old furniture to dissolve all the dirt stored over the years, it is not removed by ordinary wiping. Read what it says on the instructions. I mixed the solution, let it work for a few minutes and then wipe thoroughly with water. After the furniture is dried, it was time to get down to sand.

Here, you have to be careful. Does it look like veneer is damaged or brittle? In that cases you should skip this step to avoid damage the veneer.I chose to sand with a fine-grained sandpaper with the file cabinet and completely skipped it with the dressing table. Both times it went well.

Your furniture is now both clean and possibly sandpapered. Then it’s time for the primer! Use an oil based primer so that the color sticks well and to avoid the furniture turns yellowing over time (if you paint it with white color). I used a paint brush for lacquer and painted the color in a smal enough surface so that the paint don´t had a chance to dry and to prevent further strokes I then rolled the same surface with a fine foam-roller. A good tip is to dip the roller in paint first and then roll it on a cardboard to get a good distribution and then roll on the freshly painted surface. Be accurate with the painting of the primer so that it does indeed cover before proceeding with the color you want.

How many times you need to paint with the primer depends entirely on the furniture. The basic rule is simply to paint until it covers completely. (I painted about 5-6 turns).

Now the fun part remains namely to use the color you have chosen. Here you can use water-based paint if you want, it was something I chose to avoid the smell and because it is more environmental friendly. If you Want a lot of luster in the color you should choose an oil-based color because the water-based paint has its limits.

Inspirera Meras’s guide to the veneer painting
1. Possible sand your furniture, but be very careful!
2. Prime with oil-based paint if you want to paint the furniture white.
3. Use a roller with foam to eliminate brush strokes while the paint is still wet.
4. Be careful and paint several times with the primer until it covers tightly.
5. Use the same technique when you paint on the final color (brush first, then roller).

Tip!
If you are unsure ask your paint store, they know their stuff and can assist you in selecting both the color and the appropriate tools. Are you unsure if you can paint your furniture it´s a good idea to bring along a small portion (drawer for instance) to show it to them.


Foto: Sandra Stenberg – Inspireramera.se

14 reaktioner på ”Tips – Så målar du på fanér!

  1. Jag trodde nästan du var färdigmålad när jag såg att lådorna fick vara kvar i sitt orginalutförande. Tyckte att det var en rätt snygg kontrast mellan det rödbruna träet och det vita 🙂

  2. Brs tips!Arkivskåper blev riktigt snyggt!!! Vill ha en likadan. Fixar du det eller? ;)Har själv bl a målat om ett riktigt fult soffbord (en som var rödbrun med böjda ben, passade perfekt till fluffiga skinnsoffor a la 80-tal). Blev faktiskt riktigt charmigt efter lite vit färg. Allt som allt gick det på 200 spänn. Kände mig nöjd då. 🙂

  3. Blev snyggt.
    Däremot har du nog fått val av färg lite om bakfoten. Oljebaserad färg har en tendens att gulna vid ljusa kulörer så för att slippa detta ska man använda sig utav vattenbaserad färg.

    • Jag tänkte lite samma sak då jag målat en stor sekretär i en oljebaserad vit färg för 5 år sedan och den har gulnat!

  4. Hej! Det här är ett svar till Viktorious kommentar ovanför. Det är riktigt att oljebaserade färger gulnar, men det är ingen fara i det här fallet då den enbart används som grundfärg. Om man inte grundmålar med oljefärg, så kommer/kan fanéren gulna och tränga genom den vattenbaserade lackfärgen. Det är därför viktigt att man spärrar med en oljebaserad grundfärg.

Lämna ett svar till Junitjej Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s